شرایط استخدام

1-تابعیت جمهوری اسلامی

2-اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور

3-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی

4-عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر

5-عدم سوء پیشینه

6-داشتن توانایی لازم برای نگهبانی

  • فرم استخدام


  • - -

  • پیش شماره - شماره تلفن
  • معرف