حراست از نمایشگاه و مراسم با استفاده ازنیروهای ویژه و آموزش دیده

نمایشگاه های فصلی و موضوعی بستر مناسبی برای سرقت و مزاحمت هستند، گماردن نیروی حرفه ای و تیز هوش نقشه اول آنها را خنثی می سازد. استفاده از نیروهای آموزش دیده و متخصص با فیزیک مناسب همراه با تجهیزات  برای حراست نمایشگاه و مراسم از مهمترین موضوعات می باشد.                                           رزومه موسسه در  نمایشگاه و  مراسم

1- خدمات نگهبانی فروشگاه¬های زنجیره¬ای تامی واقع در نقاط مختلف تهران
2- نمایشگاه طلا و جواهرات واقع در نمایشگاه بین االمللی
3- نمایشگاه سنگهای قیمتی شرکت زرین کوثر واقع در خیابان حجاب
4- نمایشگاه شهرداری واقع در پارک ملت
5- نمایشگاه پارک پلیس واقع در شهرک امید 
6-افتتاحیه طلا فروشی
7-افتتاحیه مجتمع مسکونی ویکتوریا پالاس
8-نمایشگاه بهاره واقع در حکیمیه
9-نمایشگاه تخصصی مصلی امام خمینی
10-گالری هنری احسان                                                       

                           نمایشگاه مصلی امام خمینی (ره)                                                                                افتتاحیه طلا فروشی                           

                                                                  

                                    نگارخانه احسان