جایگاه مؤسسات حفاظتی مراقبتی در قانون (بخش چهارم)

جایگاه مؤسسات حفاظتی مراقبتی در قانون

بخش چهارم: مرکز انتظام   (صدور مجوز)

برابر بند 3 ماده 5 آئین‌نامه ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه « بخشی از (یکی از رده‌های ستادی راهبری) پلیس پیشگیری ناجا است که صدور مجوز فعالیت و بستر‌سازی و تسهیل‌گری در فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مندرج در این آیین نامه و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آنها را (در استانها و شهرستانها توسط رده مربوط) بر عهده دارد».

طبق این ماده، مرکز انتظام ناجا جهار وظیفه اصلی

1- صدور مجوز فعالیت

2- بسترسازی فعالیت ها

3- تسهیل گری در انجام وظیفه   

4- اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت موسسات را بر عهده دارد.

نخستین وظیفه مرکزانتظام صدور مجوز است که برای صدور مجوز موارد زیر قابل ذکر است:

  1. ثبت برخی از شرکت های خاص؛ نیازمند دریافت مجوزهایی، قبل از ثبت می باشند. به دلیل حساسیت ویژه ای که برخی از شرکت ها دارند، دریافت مجوز از برخی از ارگانها برای ثبت آنها لازم و ضروری می باشد. در این میان، ثبت شرکت های حفاظتی به دلیل حساست بالا و مباحث امنیتی و حفاظتی، مستلزم اخذ مجوز از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) می باشد.
  2. در تأسیس این نوع شرکت ها، باید اساسنامه شرکت مذکور مورد تأیید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) بوده و تمامی مدارک آن به تأیید نیروی انتظامی رسیده باشد.
  3. تأسیس مؤسسات حفاظتی نیازمند مجوز ازسوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می باشد که برای تأسیس این مؤسسات باید اساسنامه ای که موردتظام  تأیید مرکز اانتظام نیروی انتظامی ارائه شود و همچنین پس از تأیید نام باید کلیه مدارک موسسه به تأیید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برسد و اعضاي هيات مديره اين موسسات بايد حداقل 3 و حداكثر 5 نفر باشند كه یک نفر از آنان شامل رييس هيات مديره یا مديرعامل موسسه الزاماً بايد 15 سال سابقه خدمت در نیروهای مسلح داشته باشند.

بدون نامه تاییدیه مرکز انتظام اداره ثبت شرکت ها مجاز به ثبت موسسه نمی باشد. در استان ها برای طی مراحل ثبت موسسات رده متناظر تحت عنوان معاونت امور حفاظتی و مراقبتی ایجاد گردیده که بررسی صلاحیت و مکاتبات مربوط به ثبت موسسات را به عهده دارد.

  1. به فرآیند مستمر بررسی و احراز صلاحیت‌های(تخصصی، حرفه‌ای، امنیتی و…) مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره، مدیران مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی برای تصدی مسئولیت‌های محوله که از طریق مبادی ذیصلاح در ناجا انجام می‌پذیرد، تایید صلاحیت گفته می‌شود.

مرکز انتظام از طریق برگزاری آموزش برای مدیران معرفی شده برای تاسیس موسسه اقدام به ارتقا سطح دانش کاربردی اعضا هیئت مدیره نموده و گواهینامه آموزشی صادر می نماید. بدون قبولی در آزمون و طی دوره آموزشی امکان صدور مجوز فعالیت وجود ندارد. برای انجام فرآیند آموزش به موسسات رتبه یک مجوز تاسیس مرکز آموزش تخصصی داده می شود که به عنوان مجری آموزش اقدام به برگزاری دوره و برگزاری آزمون و در نهایت صدور گواهینامه بنمایند.

Print
0 نظرات
رتبه بندی این مطلب:
2/3

دسته ها: مقالات, حفاظت الکترونیکتعداد نمایش ها: 1506

کلمات کلیدی:

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

طراحی سایت