فروش تجهیزات دفاع شخصی با مجوز رسمی مرکز انتظام ناجا

مؤسسه حفاظتی و مراقبتی حریم ایمن ثاقب که دارای رتبه یک می;باشد مجوز واگذاری تجهیزات دفاع شخصی به اشخاص واجد شرایط را دریافت نموده و برای افراد متقاضی پس از طی مراحل قانونی، کارت حمل تجهیزات صادر می;نماید.

تجهیزات قابل واگذاری شامل شوکر و افشانه می;باشد که به مدت دوسال با دریافت کارت حمل از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا به متقاضیان واجد شرایط تحویل می;شود و آموزش اولیه استفاده و کاربرد این تجهیزات نیز به عهده مؤسسه می;باشد.

در شرایط فعلی برخی مشاغل که به عنوان مشاغل هدف نامیده می;شوند واجد شرایط خرید تجهیزات دفاع شخصی می;باشند که عبارتند از:

1- عرضه کنندگان طلا و جواهر و سنگ;های قیمتی.

2- صرافی;ها.

3- پزشکان، فروشندگان سلاح و مهمات، داروخانه;ها، وکلای دادگستری، کارمندان و مدیران جایگاه سوخت، فرش فروشی;ها، اعضای سازمان نظام مهندسی، سردفتران رسمی، عتیقه فروش;ها.

این اشخاص باید از صنف یا اتحادیه مربوطه نامه;ای بیاورند که در آن قید شده باشد، برابر سوابق موجود، نامبرده دارای عدم پیشینه مؤثر کیفری می;باشد و سلامت روان و جسم ایشان مورد تأیید است.»

در صورتیکه این نامه واصل نشود باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی سلامت جسمی و روانی از مراکز مورد تأیید ناجا ارائه نمایند.

همه افرادی که مجهز به تجهیزات نظامی می شوند آموزش های لازم جهت استفاده از آن ها را کسب می نمایند و با آگاهی و هوشیاری کامل تجهیزات را حمل خواهند کرد.

شوکر
شوکر8
فلفل
طراحی سایت