آموزش فصل بهار پلیس یاران

 

مرکز انتظام پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برابر ابلاغیه شماره 99318295/10/673/7/1745 تاریخ 15/10/1399 به مؤسسات تکلیف نموده که علاوه بر آموزش‌های رسمی مجریان آموزش به صورت فصلی نیز پلیس‌یاران  مورد آموزش قرار گیرند. در همین راستا اولین جلسه آموزش فصلی تعداد 90 نفر از پلیس‌یاران مؤسسه حریم ایمن ثاقب در سرای محله نعمت آباد به شرح زیر مورد آموزش قرار گرفتند.

1- جناب سرهنگ پناهی از سوی مرکز انتظام نیروی انتظامی مباحث زیر را مطرح فرمودند:

الف- تعریف نگهبانی و اهمیت آن در اماکن عمومی.

ب- تعریف مسئولیت‌های شیفت نگهبانی.

پ- تعریف انواع جرم و شیوه‌های مقابله با آن.

ت- آموزش دانستنی‌های حقوقی پلیس‌یاران.

ث- اهمیت شغل پلیس یار و جایگاه ویژه آن.

2- مدیرعامل محترم مؤسسه حفاظتی از اهمیت آموزش ضمن خدمت سخن گفتند و تدابیر مدیرعامل را در سال 1401 به پلیس‌یاران

حاضر در جلسه تشریح فرمودند.

3- عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی موسسه سرهنگ بازنشسته محمدصادق روزبهانی در مورد حفاظت گفتار و رازداری موارد مهمی را بیان فرمودند.

4- جناب آقای رضا محمدی سرپرست حفاظت منطقه شمال تهران در خصوص رفتار سازمانی و منش پلیس یاران و نحوه رفتار با مراجعین موارد کاربردی را مطرح کردند.

5- جناب آقای پیمان حشمتی سرپرست منطقه غرب در خصوص اهمیت دفتر شرح وقایع و نحوه ثبت آن و عناصر گزارش نویسی مطالب مورد نیاز را بیان فرمودند.

6- در پایان به تعداد چهار نفر از پلیس یاران نمونه به پیشنهاد سرپرست ها توسط مدیرعامل محترم موسسه لوح تقدیر و پاداش نقدی اعطا گردید.


فایل ها برای دانلود

لینک های بیشتر

Print
0 نظرات
رتبه بندی این مطلب:
3/6
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

طراحی سایت