جایگاه مؤسسات حفاظتی مراقبتی در قانون (بخش هشتم)

بخش هشتم: اداره خدمات الکترونیک انتظامی و اینترنت؛ مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی

جایگاه مؤسسات حفاظتی مراقبتی در قانون

بخش هشتم: اداره خدمات الکترونیک انتظامی و اینترنت؛ مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی

برابر بند  4 ماده 5 آئین‌نامه ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه « یکی از رده‌های ستادی معاونت فاوا ناجا می‌باشد، که مدیریت خدمات الکترونیک انتظامی، کنترل و نظارت بر آن را بر عهده دارد.» این بند به  وظایف موسسات حفاظتی مراقبتی ارتباطی ندارد و از آن عبور می کنیم.

برابر بند  5 ماده 5 آئین‌نامه ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه « به مؤسساتی اطلاق می‌شود که برابر قوانین و مقررات جاری و ضوابط مندرج در این آیین نامه تشکیل و پس از ثبت، تحت نظارت و کنترل ناجا، مجاز به فعالیت حفاظتی و مراقبتی خواهند بود.»

فعالیت اعزام نیروی انسانی یا نگهبان محله موسسات حفاظتی مراقبتی که جایگاه قانونی دارند را می توان به سه دسته مهم تقسیم نمود:

1-قراردادهای اجرایی: تمام کار اعزام نیرو از صفر تا صد به منظور برقراری حفاظت فیزیکی توسط موسسه انجام می شود شامل استخدام پلیس یار یا پلیس محله، آموزش، اعزام به موقعیت نگهبانی و نظارت مستمر. در این نوع فعالیت پرداخت حقوق و بیمه تامین اجتماعی برابر قانون کار به عهده موسسه می باشد.

2-قراردادهای پیمان مدیریت: در این نوع فعالیت موسسه نگهبان های محله طرف قرارداد را تحت پوشش قرار می دهد و تمامی مقررات حفاظتی توسط موسسه اعمال می شود ولی حقوق و دستمزد و بیمه تامین اجتماعی توسط کارفرما انجام می شود و موسسه در این موضوع مسئولیتی در قبال پلیس یاران ندارد. آموزش نگهبان توسط موسسه انجام می شود و بازرسی حفاظتی صورت می گیرد.

3-طراحی و مشاوره در زمینه طرح های حفاظتی و مراقبتی: برابر اساسنامه موسسات دارای رتبه یک، از فعالیت های مهم این موسسات می باشد. در طرح حفاظتی تهدیدات و آسیب پذیری ها شناسایی می شوند و برای مقابله با تهدیدات و پیشگیری از آسیب ها، راه کارهای اجرایی ارائه می دهد.

4- تجهیزات و سامانه های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی: از دیگر فعالیت های مرتبط با پشتیبانی نگهبانان و پلیس یاران است که توسط تیم های حرفه ای طراحی و اجرا خواهد شد.

5- آموزش نیروی انسانی: از دیگر اختیارات و ماموریت های موسسات رتبه یک است که با کسب مجوز لازم از مرکز انتظام به عنوان مجری آموزش، اقدام به آموزش پلیس یاران و صدور گواهینامه می نمایند.

 


فایل ها برای دانلود

لینک های بیشتر

Print
0 نظرات
رتبه بندی این مطلب:
5/0
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

طراحی سایت