استفاده ازحواس استفاده ازحواس

استفاده ازحواس

الف) حس شنوایی: صدا در شب بهتر از روز در هوای سرد بهتر از هوا گرم شنیده می شود. با گوش دادن می توان صدا های مختلف و محل تقریبی آنرا تشخیص داد . صدای شکستن و برخورد شاخه ها با بدن ایشان ، صدای پا هنگام بر خورد با...
0 1689
اولین234567810

انتخابگر پوسته

طراحی سایت