شرایط استخدام

تابعیت جمهوری اسلامی
اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور
داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی
عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر
عدم سوء پیشینه
داشتن توانایی لازم برای نگهبانی
Loading
  • فرم استخدام


  • - -
  • معرفطراحی سایت