teamer

نام و نام خانوادگی: محمدصادق روزبهانی
پست سازمانی فعلی: مدیر عامل
محل تولد: ملایر
تلفن تماس: 88224137
پست الکترونیک ceo@harimimen.com

سخن مدیر عامل

سازمانها و بنگاه ها همیشه به دنبال اهداف اصلی خود می باشند و توان آنها نباید به فعالیتهای جنبی متمرکز گردد لذا برای سبک بال حرکت نمودن باید تمام هم و غم خود را مصرف فعالیت اصلی نماید و از اینکه فکر ، وقت و امکانات آنها به امور فرعی معطوف شود به شدت پرهیز می نماید و این رمز موفقیت سازمان های پیشرفته امروزی می باشد بر همین اساس در کشور ما امور تصدی گری و غیر حاکمیتی به شرکتهای تخصصی واگذار شده است تا دولتمردان با آسودگی کامل بتوانند وظایف اصلی را به سرنجام برسانند هرچند که در کشور ما به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب و عدم تقویت بخش خصوصی شرکت های خدمات پشتیبانی نتوانسته اند وظایف خود را به خوبی عمل نمایند و در نتیجه ذهنیتی ایجاد شد که مجددا این امور توسط خود سازمانها و دستگاه ها اجرا شود اما شرکتهایی وجود دارند که توانستند از عهده این کار به خوبی برآیند و یک الگوی موفق را در این زمینه ارایه دهند.


ما به عنوان موسسه حفاظتی و مراقبتی حریم ایمن ثاقب  توانستیم در زمینه ارائه و اجرای خدمات حفاظتی و حراستی به گونه ای عمل کنیم که رضایت کارفرمایان متعدد دولتی و خصوصی را فراهم نماییم و این امر سبب مباهات ماست که توانستیم به دستگاهها ، بنگاه های اقتصادی و سازمانها کمک کنیم که سیاست کوچک سازی را دنبال کنند و با فراغ خاطر به انجام فعالیت های اصلی بپردازند. از جمله افتخارات ما اجرای کامل و تعهد پذیری و حسن اجرای کامل قراردادها می باشد که شرح کامل آن در این روزمه آمده است.

طراحی سایت