محورهای فعالیت

 • شرکتهای خدمات حفاظتی و مراقبتی  نام به استناد توانمندیهای پرسنلی، مالی ، لجستیکی خود  با رعایت آئین نامه اجرائی هر فعالیت که از سوی مرکز انتظام ابلاغ می گردد در محورهای ذیل به فعالیت میپردازد.
 • امورحفاظتی و مراقبتی:

  خدمات پیشگیری از وقوع جرم با انجام مراقبت و حفاظت از اموال و اماکن و تأسیسات فاقد رده و پوشش حفاظتی اعم از خصوصی و دولتی از طریق استقرار عامل ثابت و سیار (نگهبان) و یا نصب تجهیزات حفاظتی و مراقبتی و یا تواما 

 • ا

  مور خدمات مشاوره ای وآموزش:

   

  ارائه آموزش همکانی وخدمات مشاوره ای در امور پیشگیری از وقوع جرائم طراحی ،تهیه ونصب تجهیزات حفاظتی الکترونیکی والکتریکی وانجام امور خدمات انتظامی

این شرکت می تواند حفاظت ومراقبت اماکن و تاسیسات فاقد رده حفاظتی ذیل را انجام دهد :

 • حفاظت و مراقبت از محلات
 • حفاظت و مراقبت از مجتمع های مسکونی
 • حفاظت و مراقبت از مجتمع های تجاری
 • حفاظت و مراقبت از مجتمع های صنعتی
 • حفاظت و مراقبت از مجتمع های درمانی
 • حفاظت و مراقبت از مجتمع های کشاورزی
 • حفاظت و مراقبت از انبار های خصوصی و عمومی
 • حفاظت و مراقبت از سیلوهای زیر ۵۰۰۰۰ تن ، انبارهاومخازن سوخت و…
 • حفاظت و مراقبت از پایانه های مسافر بری
 • حفاظت و مراقبت از پروژه های عمرانی
 • حفاظت و مراقبت از میادین میوه و تره بار
 • حفاظت و مراقبت از همایش ها ، اجلاس ، مراسم ، اجتماعات علمی ، فرهنگی و تفریحی
 • حفاظت و مراقبت از بانک های دولتی با نیروهای مسلح و غیر مسلح
 • حفاظت و مراقبت از جایگاه های سوخت رسانی
 • حفاظت و مراقبت از نمایشگاه های دائمی و غیردولتی داخلی
 • توزیع و نصب تجهیزات حفاظت الکترونیکی و نگهداری سیستم ها
 • حفاظت ومراقبت اردوهای سیاحتی وزیارتی
 • حفاظت ومراقبت از اماکن درمانی ومذهبی وهنری وسینمایی
 • حفاظت و مراقبت از اماکن اداری ، موسسات مالی و اعتباری ،صندوق های قرض الحسنه ، بانک های خصوصی
 • حفاظت و مراقبت از اماکن تفریحی ، زیارتی ، آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی ، توریستی ، هتل ها ، پارک ها ، ابنیه های تاریخی و بقاع متبرکه

 

درباره شرکت
طراحی سایت