جایگاه مؤسسات حفاظتی مراقبتی در قانون (بخش پنجم)
حریم ایمن ثاقب

جایگاه مؤسسات حفاظتی مراقبتی در قانون (بخش پنجم)

انتظامات

جایگاه مؤسسات حفاظتی مراقبتی در قانون

بخش پنجم: مرکز انتظام

برابر بند 3 ماده 5 آئین‌نامه ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه « بخشی از (یکی از رده‌های ستادی راهبری) پلیس پیشگیری ناجا است که صدور مجوز فعالیت و بستر‌سازی و تسهیل‌گری در فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مندرج در این آیین نامه و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آنها را (در استانها و شهرستانها توسط رده مربوط) بر عهده دارد».

طبق این ماده، مرکز انتظام ناجا جهار وظیفه اصلی

1- صدور مجوز فعالیت

2- بسترسازی فعالیت ها

3- تسهیل گری در انجام وظیفه   و

4- اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت موسسات

را بر عهده دارد.

بسترسازی فعالیت ها دومین وظیفه مرکز انتظام است. در راستای بستر سازی موارد زیرمطرح است:

  1. مرکز انتظام با تنظیم آیین نامه ریل گذاری مورد نیاز نگهبانان و چگونگی بکارگیری،شرایط و ویزگی های آنان را تعریف می کند. در این رابطه یکی از موارد مهم که بستر تخصصی کار را فراهم نمود تنظیم آیین نامه انضباطی نگهبانان با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. این آیین نامه واقعا گره گشای کار موسسات است چون ماموریت موسسات حفاظتی کاملا متفاوت از بقیه شرکتها و کارخانه ها و نهادهای عمومی است و نیاز به وضع مقررات تخصصی دارد. ابلاغ این آیین نامه بستر مناسب فعالیت را ایجاد و نحوه رفتار با نیروها را باز تعریف می کند.
  2. از بسترهای فعالیت موسسات جهت امر نگهبانی و حفاظت، طیف وسیع صنوف مختلف جامعه است. نیروی انتظامی ارتیاط مستقیم با صنوف دارد و آنها را به استفاده از ظرفیت موسسات ترغیب می سازد. علاوه بر صنوف، اشخاص دیگر نیز به طور طبیعی برای رفع نیاز امنیتی خود به مراکز پلیس مراجعه می کنند و پلیس نیز بستر همکاری با موسسات را فراهم می سازد که باعث افزایش احساس امنیت در جامعه می شود.
  3. بستر دیگر که مرکز انتظام برای امنیت و حفاظت از طریق موسسات فراهم ساخته، تهیه و توزیع تجهیزات امنیتی و حفاظتی است. این فعالیت به دو طریق جامه عمل می پوشد که یک روش واگذاری برای حمل و استفاده اشخاص است و پس از برسسی صلاحیت، با صدور کارت مجوز صورت می پذیرد.روش دوم واگذاری به موسسات حفاظتی مراقبتی است که در اختیار نگهبانان قرار داده می شود و فقط برای استفاده در پروژه است و اجازه خروج از منطقه تعریف شده را ندارند.
  4. از دیگر بسترهای فعالیت موسسات، صدور کارت شناسایی مدیران و پلیس یاران است. این فعالیت باعث جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و اطمینان مردم از هویت مدیران و پلیس یاران می شود.
  5. بستر دیگر موسسات که مرکز انتظام فراهم نموده، گستره جغرافیایی خدمات است که بدون محدودیت جفرافیایی امکان انجام اقدامات حفاظتی مهیا شده و رده های متناظر در استان ها موظف به پشتیبانی عملیاتی از موسسات هستند.

 

مطلب قبلی جایگاه مؤسسات حفاظتی مراقبتی در قانون (بخش چهارم)
Print
1473 رتبه بندی این مطلب:
4/5
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

طراحی سایت