تعریف نگهبان تعریف نگهبان

تعریف نگهبان

به فردی اطلاق می گردد که برابر ضوابط و مقررات تعیین شده پذیرش و احراز صلاحیت می‌گردد. همچنین پس از طی دوره‌های آموزشی مصوب مرکز انتظام ناجا، براساس قرارداد منعقده با شرکت‌ها و موسسات خدمات حفاظتی...
0 2801

انتخابگر پوسته

طراحی سایت